صدام ,دوران صدام

عکسی که در دوران صدام روی اسکناسهای این کشور بود یک گنبد با طرح ایرانی را نشان می دهد در حالی که روی زمین قرار گرفته و نصف شده .  این صدام است که فرهنگ اسلامی ایرانی (شیعه) را از عرش به فرش کشیده و آن را به دو نیم کرده (نابود کرده ) است .

این طرح دانسته یا نادانسته در مقبره قیصر امین پور  شاعر کشورمان(شکل سمت راست ) استفاده شده است .!!

منبع اصلی مطلب : شب های اشکور E.S.H.K.A.V.A.R.N.I.G.H.T.S
برچسب ها : صدام ,دوران صدام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : طرح اسکناس دوران صدام